Školní psycholog

PhDr. Ludmila Sýkorová

tel: 595 700 053

Pracovna: Budova A - II. patro, č. dveří 31

Konzultační hodiny:

 • úterý 9,00-17,00 hod.
 • středa 9,00-17,00 hod.
 • čtvrtek 7,00-13,00 hod.

(v jiné hodiny po telefonické domluvě)

Pracoviště psychologa bylo na naší škole zřízeno v roce 2008. Školní psycholog je zde pro žáky naší ZŠ a MŠ V. Košaře, pro jejich rodiče (případně další členy rodiny), pro pedagogy a zaměstnance školy.

Žáci mohou kontaktovat psychologa individuálně nebo ve skupině, pokud potřebují poradit:

 • při řešení svých vztahů ve škole i mimo školu
 • ve výukové problematice a volbě dalšího studia
 • v osobnostní problematice
 • při pocitu ohrožení /šikana,agrese apod./
 • v jiných, pro ně důležitých otázkách

Rodičům je poskytováno poradenství zaměřené především na pomoc v oblasti:

 • výchovy a vzdělání dítěte /školní zralost,adaptace na školní režim,výukové a výchovné problémy, kariérní poradenství, osobnostní vývoj apod./
 • rodinných a interpersonálních vztahů
 • psychosociální a sociální problematiky

Rodiče mohou navštívit psychologa individuálně, bez doporučení. Je zaručena diskrétnost a ochrana všech poskytovaných informací.

V případě individuální práce s dítětem /diagnostika, psychoterapie a jiné/ podepisují individuální souhlas při osobní návštěvě.

Rodiče podepisují na začátku školního roku generální souhlas s činností školního psychologa.

Pro školní rok 2013/2014 podepisují souhlas v žákovské knížce.

 

Vážení rodiče, 

máte obavy, jak správně poznáte, zda má vaše dítě nějaký vážný problém s vrstevníky?
 Zde jsou některé z možných signálů šikanování, kterých byste si měli všímat:
 

•  nechuť jít ráno do školy /zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo/, dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach

 

•  dítě nechodí do školy i ze školy nejkratší cestou, příp. střídá různé cesty, prosí o dovoz i či odvoz autem

 

• dítě chodí domů ze školy hladové/agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/

 

• usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu

 

• ztrácí chuť k jídlu

 

• ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně

 

• dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad

 

• objevuje se zmínka o sebevraždě

 

• dítě se odmítá svěřit s tím, co ho trápí

 

• dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody /např. opakovaně říká, že je ztratilo/

 

• nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

 

• stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, zdravotní obtíže může přehánět, příp. i simulovat, snaží se zůstat doma

 

• dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku

 

 

 

Aktualizováno 18. 11. 2013, 21:28 uživatelem Mgr. Andrea Záviská