Metodik prevence

Mgr. Markéta Boucná

tel.: 595 700 041

Konzultační hodiny:

pondělí 13.30 - 14.30 hod, případně dle telefonické domluvy

 

Činnosti školního metodika prevence

Metodická a koordinační činnost 
 • Koordinace tvorby a kontrola realizace MPP
 • Koordinace a spolupráce na realizaci aktivit zaměřených na všechny formy RCH
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků 
 • Seznámení s krizovým plánem školy 
 • Seznámení se sítí odborné pomoci 
 • Poskytnutí odborné literatury a dalších studijních materiálů 
 • Koordinace přípravy a realizace spolupráce s jinými organizacemi
 • Shromažďování zpráv a vedení záznamů o žácích v souvislosti s problematikou RCH
 • Informační činnost
 • Předávání odborných informací o problematice na poli RCH
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracujících subjektů
 • Prezentace výsledků školy v oblasti prevence RCH
 • Poradenská činnost
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně – patologického chování,
 • poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům,
 • zajištění péče odborného pracoviště pro potřebné žáky,
 • spolupráce s TU při zachycování varovných jevů z hlediska možného rozvoje RCH – předávání vzájemných informací na poradách 

 

 

Minimální preventivní program pro šk.rok 2018/2019 viz. příloha

 

Aktualizováno 16. 09. 2018, 20:26 uživatelem Mgr. Andrea Záviská