Preventivní poradenství

Školní preventivní poradenství

Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům a pomáhá koordinovaně a komplexně řešit vzniklé problémy v oblasti výukové a sociální. Tým tvoří metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog a výchovný poradce.

 

Přílohy:

Pro rodiče

Aktualizováno 09. 03. 2018, 10:29 uživatelem Mgr. Andrea Záviská