Prodej stravného

 

Prodej stravného na březen 2019

 

ve středu                20. 2.  2019                  6. 30 - 10. 00 hod 

ve čtvrtek                28. 2.  2019                 13. 00 - 16. 00 hod

 

 6 – 10 let      23,-             483,- Kč

11 - 14 let      24,-             525,-Kč

nad 15 let      25,-             567,- Kč

 SVAČINKY                   7 - 10 let  294,-Kč, 11 - 15 let  336,-Kč

 

V případě, že si nezakoupíte stravné v tomto termínu, nemáte možnost objednávat oběd č. 2. 

Noste si, prosím, drobné.  

 

Změna prodejní doby stravného

 

Na žádost rodičů byla poupravena prodejní doba stravného.

Stravné si lze zakoupit vždy v pondělí a pátek od 13,00 do 14,00 hod a ve středu od 7,30 do 8,00hod. 

  

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

 

  •  Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.
  •  Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve   škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.
  •  Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlo nosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 48 Kč. (mzdová a věcná režie) s účinností od ledna 2012.
  •  V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere. 

Přílohy:

Aktualizováno 18. 02. 2019, 21:07 uživatelem Mgr. Andrea Záviská