Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

Pondělí   15,00 - 16,00   Flétna - p. vych. Pleváková

Úterý      15,00 - 16,00   Sportovní hry - p. vych. Brachmanová

Úterý       15,00 - 16,00  Rukodělný (výtvarně -pracovní) - p. vych. Pleváková

Středa    15,00 - 16,00   Dramatický kroužek - p. vych. Brachmanová

Středa    15,00 - 16,30   Keramika - p. vych. Brachmanová

Středa    15,00 - 16,30   Šachy - p. vych. Faltynková

Čtvrtek   15,00 - 16,30  Taneční kroužek - p. vych. Faltýnková

 

Děti mohou navštěvovat pouze kroužky. Poplatek za kroužek je 100,-Kč/měsíc.  Zápis do kroužků viz zápis do ŠD. Kroužky budou začínat 2. 10. 2017.

Přílohy:

Aktualizováno 08. 09. 2017, 12:50 uživatelem Mgr. Andrea Záviská