Školní družina

Školní družina

Zápis do školní družiny pro šk. rok 2017/2018

čtvrtek  31. 8. 2017 od 8.00 do 16.00 hod

pátek      1. 9. 2017 od 8.00 do 16.00 hod

pondělí    4. 9. 2017 od 6.00 do 16.30 hod

 

V pondělí 4. 9. od 9. 00 proběhne krátká informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd.

 

Rozdělení tříd pro školní rok 2017/2018: (bude upřesněno)

1. oddělení - p. vychovatelka Pleváková Renáta, třídy 2. A a 2. B

2. oddělení - p. vychovatelka Faltýnková Alena, třídy 3. A, 3. B 6 dětí ze 2. tříd

3. oddělení - p. vychovatelka Brachmanová Dagmar, třídy 1. A a 1. B

4. oddělení - p. vychovatelka Chmelová Alena, třídy 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

 

Provozní doba:

 06,00 - 07,45  ranní školní družina (ve středu vždy  do 08,45) 

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

 

Přerušení činnosti ŠD

 

Oznámení rodičům dětí školní družiny

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. školského zákona a vyhlášky 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání 

vydala Rada městského obvodu Ostrava – Jih  souhlas s přerušením činnosti školní družiny v době

školních prázdnin ve školním roce 2017/2018 takto: 

 

Podzimní prázdniny    26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny      23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny     2. 2. 2018

Jarní prázdniny           12. 3. - 18. 3. 2018       

Velikonoční prázdniny  29. 3. a 30. 3. 2018

 

 

 

Pro rodiče

Aktualizováno 11. 10. 2017, 21:13 uživatelem Mgr. Andrea Záviská