Výzva č. 56

Dne 9. 4. 2015 byla MŠMT vyhlášena výzva z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která umožňovala školám získat snadno a rychle peníze na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Naše škola využila tuto výzvu, požádali jsme o dotaci a vybrali jsme si tyto šablony klíčových aktivit:

1. Zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Naše žádost byla MŠMT schválena a dostali jsme finanční prostředky na námi vybrané aktivity. Termín realizace těchto šablon je v období od července do prosince tohoto roku.

V rámci 1.šablony se budou provádět Čtenářské dílny ve dvou vybraných ročnících (2. a 7.roč.), které proběhnou ve vyučovacích hodinách a budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Finanční prostředky nám také umožňují nákup 100 kusů knih do školní knihovny.

Šablona č.2 zajistila zahraniční jazykový kurz pro učitele. P.učitelka R.Čujková  během srpna a září absolvovala kurz na zlepšení jazykových kompetencí v Anglii, kde pobývala a vzdělávala se v Londýně. Absolvovala celkem 40 vyučovacích hodin v jazykové škole.

Další šablonu jsme využili na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Protože je preferována výuka anglického jazyka, zvolili jsme rovněž návštěvu Velké Británie – hlavního města Londýna a jeho okolí. Tento zájezd bude realizován v období od 22.11.-28.11.2015 pro 30 žáků naší školy ve věku 11 – 15 let a 3 pedagogy. Cestovní služby pro naší školu zajišťuje CK Výuka Jinak- zkušený a spolehlivý partner v oblasti pořádání pobytů žáků a studentů v zahraničí.

Podrobnější informace o pobytu, dopravě, ubytování, programu i výuky dostanou zájemci, kteří se přihlásí u p.uč.Matyóvé, která je vedoucí zájezdu. 

 

Aktualizováno 15. 10. 2015, 21:52 uživatelem Mgr. Andrea Záviská