Šablony pro ZŠ a MŠ

Naše škola i v letošním školním roce 2016/2017 využila nabídku z výzvy MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů – šablony pro MŠ a ZŠ.

Náš projekt má název „Vzděláváním pedagogů ke zkvalitnění výuky“ a jeho realizace je od 1.11.2016 do 30.10.2018. Projekt je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Vybrali jsme si a začali pracovat na těchto šablonách:

- Vzdělávání pedag.pracovníků MŠ v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti dětí a inkluze

- Sdílení zkušeností  pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

- Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

- Vzdělávání pedag.pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti žáků a cizích jazyků

- CLIL ve výuce na ZŠ

- Vedení čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Za získané finance budeme tedy rozvíjet a prohlubovat vzdělávání dětí v MŠ, žáků ZŠ a pedagogů v MŠ i ZŠ. Dále zvyšovat znalosti a kompetence pedagogů ve využívání metody CLIL, což v praxi znamená vyučování části vybraného předmětu prostřednictvím anglického jazyka. Čtenářské kluby a kluby zábavné logiky mají formu volnočasové aktivity a vedou žáky k rozvoji čtenářských dovedností, logického a strategického myšlení. Všechny aktivity jsou pro žáky z 1. i 2.stupně. V rámci poslední šablony zajistí škola realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma souvisejícího s modernizací školy a vzdělávacího systému.

 

Přílohy:

Aktualizováno 20. 02. 2017, 14:27 uživatelem Mgr. Andrea Záviská