EVVO

 

 

Přírodovědná učebna v atriu

Projekt směřuje k podpoře a rozvoji pobytu žáků mimo klasické třídy a vnímání přírody jako místa k učení, poznávání a bádání i relaxaci, místo k setkávání s rodiči i veřejností v rámci různých akcí a aktivit a to hlavně s environmentální tematikou.

Ve spolupráci s Úmob Ostrava – Jih a s městem Ostrava jsme vybudovali u školy přírodní učebnu , abychom u dětí rozvíjeli vnímání přírody okolo nás jako přirozené součásti jejich života. Vybudováním altánů s lavičkami a stolem je možné pobývat v této přírodní učebně i za většího slunce či mírného deště.

V nové výsadbě s žáky určíme druhy rostlin v atriu, žáci vyrobí  a rozmístí popisky k rostlinám, uprostřed je i bylinková zahrádka. V prostorách přírodní učebny budou také probíhat projektové tématické celoškolní dny, výstava domácích mazlíčků, vítání prvňáčků,  loučení s deváťáky a jiné.

 Učebna bude sloužit k výuce ekologických praktik, přírodopisu, zeměpisu, výtvarným a pracovním činnostem atd. Chceme naše žáky učit o přírodě v přírodě.

 

Projekt Multipolis

Multipolis je školní metodická pomůcka pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Základem projektu je desková hra "Multipolis" s podtitulem "Přemýšlíme o lidech". Hra je určena pro 3 - 5 hráčů a její součástí je 5 sad karet, která každá představuje jeden samostatně hratelný příběh. Hráči postupně řeší herní situace a rozhodují se, jak se zachová jejich postava. Situace nemají vždy jednu "správnou odpověď", záleží ale na tom, jak dobře hráč poznal ostatní postavy, jejich tajemství, charaktery a touhy. 

Součástí projektu je i metodická příručka pro učitele. Ta obsahuje texty od odborníků k tématu multikulturní výchovy. V druhé části pak nabízí postupy k zapojení projektu do výuky, návazné aktivity a pracovní listy. 

Třetí komponentou projektu je pak tento internetový portál, který lze využívat pro další rozšířené aktivity (Camino, Mozaika), komunikaci mezi žáky a učiteli (diskuse, projekty) a získávání informací a materiálů

 

Projekt E-DUR

Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0005 

Realizuje Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 

Partneři projektu:

Univerzita Palackého Olomouc — garance kvality a odbornosti)

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – odborná spolupráce při zapojování škol v síti M.R.K.E.V.

Projekt je určený pro školáky základních a středních škol z celé České republiky

Cílem projektu je nabídka komplexního přístupu ve vzdělání pro udržitelný rozvoj

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů - Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje.

 

Zelený ostrov

Legenda o vzniku ostrova Krakatau vysvětluje dětem přírodní zákonitosti a působení člověka na životní prostředí. Knižní podoba metodiky Zelený ostrov by měla pomoci těm učitelům, kteří se rozhodnou prostřednictvím skutečného příběhu indonéského ostrova nabídnout svým žákům možnost zkoumat a objevovat zákonitosti návratu života na místa zničená výbuchem sopky. Kniha není předkládána jako nezáživný teoretický materiál, ale je obohacena o zajímavé grafické prvky a fotografie z již realizovaných školních projektů. Svým celkovým pojetím spolu s ostatními pomůckami se stává inspirujícím materiálem a povzbuzením pro ty, kteří se snaží svým žákům nabízet zajímavé cesty učení. 

 

Zlatá nit

Základní motivací tohoto setu je Slunce. V sedmi tematických celcích se děti postupně seznámí se Sluncem např. jako s vesmírným tělesem nebo zdrojem energie, jsou připomenuty souvislosti s touto hvězdou. Projekt se snaží přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázanosti veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem. 

 

Projekt  Ekopolis

Je atraktivní stolní didaktická hra, která je široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí. Součástí je i internetový portál Ekopolis.

Žáci budou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.

Je určen především žákům a pedagogům 4. - 9. tříd základních škol (vč. malotřídních) a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S pomůckou bude možné pracovat i v prvních ročnících škol středních.

Adopce v ZOO

Žáci naší školy již několik let v Zoo Ostrava adoptují Pandu červenou, každoročně žáci, kteří darovali nejvyšší částky, získávají jako dárek několik volných vstupenek do ZOO , pro sebe a svou rodinu.

Děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají.

 

Den mazlíčků

Tradiční akcí na škole je výstava dmácích mazlíčků, kdy žáci vystavují na počátku října své domácí zvířátka ( kromě psů). Každý vystavovatel  má i připravené povídání o svém mazlíčkovi a o tom, jak se o zvířátko stará. Součástí této veřejné výstavy je vždy spojeno s hlasováním o nej mazlíčka daného roku.

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu Zelená škola, kde se zabýváme sběrem papíru a tříděním odpadu v této oblasti.

 

Přílohy:

Aktualizováno 07. 02. 2017, 19:18 uživatelem Mgr. Andrea Záviská