Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona 106/1999 Sb.) je k dispozici na informační tabuli ve vestibulu školy, na www stránkách a u ředitele školy vždy od 1. března kalendářního roku, který následuje po roce, za který je zpráva zpracována. 

 

Pracovník určený k poskytování informací: 

 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Radka Palátová

Funkce: ředitelka školy

Telefon: 595 700 040, 595 700 057

E-mail: kosare@kosare.cz

 

 

Přílohy:

Aktualizováno 31. 10. 2018, 19:49 uživatelem Mgr. Andrea Záviská