Participativní rozpočet

Naše škola se zapojila dne 18. 5. 2018 do projektu Participativního rozpočtu ve zkratce jen „Pb“. „Pébéčko“ je vzdělávacím prostředkem pro učitele i děti, aby si prakticky vyzkoušeli a procvičili vědomosti získané ve výuce. Školní varianta „pébéčka“ není oproti variantě pro dospělé finančně, časově ani administrativně příliš náročná. Je zábavná, motivační a žáci se v ní dokážou realizovat. Děti přirozeně získávají zkušenosti, v praxi sledují výsledek svého úsilí a vidí, že jejich aktivita, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. 

Zapojení žáci budou vytvářet různé návrhy s cílem vylepšit své školní prostředí. Do konce školního roku  bude zrealizován vítězný návrh v hodnotě 30. 000,- Kč. 

Rodiče, jejichž děti jsou do projektu zapojeny, se s dotazy mohou obrátit na koordinátorku projektu paní Mgr. Konopáskovou Hanu tel: 595 700 048, e-mail: konopaskova.hana@seznam.cz.