Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole V.Košaře 6 od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito reg.čísly:

0118, 0218, 0318, 0418, 0518, 0618, 0718, 0818, 0918, 1018, 1118, 1318, 1418, 1518,

1618, 1718, 1818, 1918, 2018, 2118, 2218, 2318, 2418, 2518, 2618, 2718, 2818, 2918, 3018, 

3118, 3218, 3318, 3418, 3518, 3618, 3718

 

Dne 10.04.2018                                               Mgr.Vladimír Durčák

                                                                              ředitel školy