Výsledky Zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

Ve dnech 4. a 5. dubna se k zápisu dostavilo 48 dětí. Rodiče 10 dětí žádají o odložení povinné školní docházky. Ostatní děti budou přijaty do naší školy a od září zařazeny do dvou prvních tříd. Seznam  přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ.

V týdnu od 16. - 20. 4. se bude vydávat (pouze na vlastní žádost ) rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání.

Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za projevenou důvěru a zájem o naší školu. Zároveň je zveme na první informativní schůzku dne 7. 6. 2018 v 15,00 hodin. Zde se seznámí s učitelkami, které budou vyučovat v 1. třídách, dozví se důležité informace o organizaci výuky, učebnicích, školní družině, stravování apod.

Pokud se někdo k zápisu nedostavil (např.s dítětem, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka),  může své dítě přihlásit kdykoliv u ZŘ.

Případné dotazy zodpoví Mgr.Hana Konopásková, tel. 595 700 048 

email: konopaskova.hana@seznam.cz