Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků

Ve dnech 27.2.2018 a 28.2.2018 bude výchovná poradkyně vydávat proti podpisu zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.  Zápisové lístky slouží k zapsání žáka/uchazeče na zvolenou střední školu.

Termíny vydávání zápisových lístků : 27.2.2018 od 13:00 - 15:30 hod

                                                      28.2. 2018 od 13:00 - 15:00 hod

v kabinetu výchovného poradce Mgr. Zdeňky Novákové, 1.patro spojovací chodby pavilonu A a pavilonu B.