Ať jsme spolu rádi

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

          V letošním školním roce 2017/2018 se podařilo naší škole získat dotaci poskytovanou Moravskoslezským krajem podporující aktivity primární prevence v oblasti rizikových projevů chování. Rozhodli jsme se tyto finanční prostředky věnovat současným šestým třídám, které budou celý školní rok za pomoci svých třídních učitelů a zkušených lektorů ze sdružení Pavučina pracovat na zlepšení vzájemných vztahů ve třídě. Díky připraveným programům se budou děti snažit mezi sebou lépe komunikovat, snadněji spolupracovat, vzájemně se tolerovat a respektovat. Toto všechno by mělo vést ke snížení vzájemných negativních postojů mezi dětmi, ke snížení agresivity a předcházet tak nežádoucímu chování a vzájemným konfliktům.

Prvním krokem byl adaptační pobyt dětí 6.A a 6.B třídy v Malenovicích, který se uskutečnil 21. a 22. září. Celá akce probíhala v krásném prostředí roubených chalup hotelu KAM, kde byly děti ubytovány, a kde se uskutečnila i velká část programu. Některé aktivity probíhaly i venku, ale vzhledem k velmi špatnému počasí se pak všechny děti přesunuly dovnitř a další program byl přizpůsoben těmto prostorám. Lektoři měli výborně připravený celý pobyt, při aktivitách se děti měly možnost mnohem lépe poznat, vzájemně se domlouvat na plnění různých úkolů, přizpůsobit se ostatním, vyslechnout si názor druhého a také se mnohem lépe poznat se svým novým třídním učitelem. Většina dětí si celou akci krásně užila, moc se jim líbil program i ubytování  a už se těší na další setkání s lektory, které se uskuteční ještě 3x v prostorách naší školy. Jak se dětem na adaptačním pobytu líbilo je vidět i na přiložených fotografiích.