OCENĚNÍ PEDAGOGŮ

 

V Divadle loutek Ostrava se ve čtvrtek 20. března udělovala ocenění nejlepším pedagogům Ostravy v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Oceněné přivítal člen zastupitelstva města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byli oceněni i dva pedagogové z naší školy, a to pan ředitel Mgr. Vladimír Durčák a paní učitelka Mgr. Jana Misiarzová. Oběma gratulujeme!!!

Mezi další oceněné patří i paní učitelka Mgr. Mirka Langrová, která učí na naší škole 16 let. Patří mezi výrazné pedagogické osobnosti hlavně svými ekologickými aktivitami. Vyučuje matematiku, přírodopis a ekologická praktika. Již několik let je koordinátorkou EVVO, a právě v rámci této funkce zapojuje naší školu do různých aktivit. Zajišťuje výukové programy v OZO Ostrava, Lesní škole atd. V ZOO Ostrava zajistila adopci zvířete, kdy naše škola sponzoruje Pandu červenou. Na škole organizuje projekty Zelený ostrov, Ekopolis aj. V rámci Dne Země již několik let pod její režií probíhá celoškolský projekt "Všichni jsme na jedné lodi". Mimo školu má funkci krajského koordinátora Moravskoslezského kraje v mezinárodním projektu Ekoškola. Ve škole je mezi žáky velice oblíbená. Paní učitelka má klidnou povahu a ochotu vždy pomoci. Ve svých vyučovacích hodinách uplatňuje individuální přístup k žákům a využívá moderních výukových metod. V pedagogickém sboru má své nezastupitelné místo, i mezi pedagogy je považována za milou kolegyni, na kterou se mohou spolehnout a obrátit

Více informací najdete na:

 http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/stranka-1.htm

 http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-23525-ostrava  -podekovala-nejlepsim-pedagogum.ht

 Foto najdete ve fotogalerii