Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole V.Košaře 6 od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito reg.čísly:

0117, 0217, 0317, 0417, 0517, 0617, 0717, 0817, 0917, 1017, 1117, 1217, 1317, 1417, 1517,

1617, 1717, 1817, 1917, 2017, 2117, 2217, 2317, 2417, 2517, 2617, 2717, 2817, 2917, 3017, 

3117, 3217, 3317, 3417, 3517, 3617, 3717, 3817, 3917, 4017, 4117, 4217, 4317, 4417, 4517, 

4617, 4717, 4817, 4917, 5017 

 

Dne 10.04.2017                                  Mgr.Vladimír Durčák                                                                                                                                            ředitel