Výsledky Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Ve dnech 3. a 4. dubna se k zápisu dostavilo 54 dětí. Rodiče 5 dětí žádají o odložení povinné školní docházky. Ostatní děti budou přijaty do naší školy a od září zařazeny do dvou prvních tříd. Seznam  přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ.

V týdnu od 18. - 21.4. se bude vydávat (pouze na vlastní žádost ) rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání na sekretariátě školy od 8. 00 do 15. 00 hod.

Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za projevenou důvěru a zájem o naší školu. Zároveň je  pozvat na první informativní schůzku dne 8. 6. 2017 v 15,00 hodin. Zde se seznámí s učitelkami, které budou vyučovat v 1. třídách, dozví se důležité informace o organizaci výuky, učebnicích, školní družině, stravování apod.

Pokud se někdo k zápisu nedostavil (např.s dítětem, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka),  může své dítě přihlásit kdykoliv u ZŘ.

Případné dotazy zodpoví Mgr.Hana Konopásková, tel. 595 700 048 

email: konopaskova.hana@seznam.cz