Pozvánka pro rodiče

1. Vedení školy zve rodiče předškoláků na prohlídku školy, která se bude konat v pondělí 27. 2. 2017 v 15,30 hodin. Zástupkyně ředitele provede prohlédnutí učeben a ostatních prostorů školy a poté bude následovat krátká beseda se školní psycholožkou na téma školní zralosti.

2. Ve středu 1. 3. 2017 od 9,00-17,00 hodin bude na naší škole Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků i pro ostatní veřejnost. Rodiče se mohou v dopoledních hodinách podívat na realizaci výuky v jakékoliv třídě.

3. Zároveň tento den proběhne ukázková hodina v 1. třídách pro rodiče předškoláků, kde se seznámí se způsobem výuky s využitím tabletů.