SDĚLENÍ RODIČŮM

 

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole i akcích mimo prostory budovy školy. Škola proto nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném".

Zákonný zástupce může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění (dokument ke stažení najdete v záložce organizace školního roku) odevzdá zákonný zástupce dítěte vyučujícímu, který úraz zapsal. Na žádost uvede své jméno, jméno dítěte, adresu bydliště a číslo svého bankovního účtu. Spolu s žádostí odevzdá i lékařskou zprávu z prvního ošetření dítěte. Částky nebudou zasílány složenkou, ani proplaceny v hotovosti.

O výši odškodnění rozhodne pojišťovna.

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty Žádost o odškodnění a Žádost o náhradu škody najdete ke stažení dočasně v záložce O škole - Organizace školního roku (v přílohách).