Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

V úterý 24.1.2017 se bude konat schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Rodiče budou seznámeni s termíny a průběhem přijímacího řízení na střední školy a zároveň jim budou vydány zápisové lístky, které jsou podmínkou pro přijetí na SŠ. Začátek schůzky je v 16:00 hodin ve školní knihovně ( 1.poschodí spojovací chodby pav. A a pav. B). Účast rodičů nutná.   

Z.Nováková, vých. poradkyně školy