VYHRAJ SÁM NAD SEBOU

POMŮŽEME DĚTEM NAJÍT SPORT, KTERÝ JE BUDE BAVIT

Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti

zdravého životního stylu. Proto vznikl projekt pro základní školy, v němž nejde o výkony, ale

o to, aby se školáci bavili sportem a oblíbili si pohyb.

Co mohou děti získat?

Každý školák, který v rámci hodin tělesné výchovy ve škole splní všechny disciplíny Sazka

Olympijského víceboje, získá sportovní vysvědčení. Na něm nenajde známky, ale analýzu

svých fyzických schopností a předpokladů pro konkrétní sporty. Pokud se dítě a jeho

škola aktivně zapojí do projektu, mohou si vybojovat setkání s olympioniky. Ambasadory

jsou Vavřinec Hradilek, Veronika Vítková, Tomáš Verner, Mirka Knapková, Ondřej Bank či

Martina Sáblíková a další sportovní hvězdy. Školy také soutěží o sportovní vybavení.

Co je sportovní vysvědčení?

Sazka Olympijský víceboj je složen z osmi disciplín, které otestují základní fyzické schopnosti

dětí, jako jsou rychlost, síla, ohebnost, vytrvalost, výbušnost, rovnováha, hbitost a silová

vytrvalost. Na konci 1. pololetí získají všichni školáci, kteří se plně zapojí do projektu,

analýzu svých silných a slabých stránek s tipy na cvičení na zlepšení slabých stránek.

Poznají tak, v čem jsou dobří a na čem ještě mohou zapracovat.

Pokud děti absolvují všechny disciplíny i ve 2. pololetí, získají sportovní vysvědčení

s určením svého pohybové typu. Na jeho základě doporučíme každému dítěti škálu

sportů, pro které má předpoklady a jež by ho mohly bavit. Zároveň vám poskytneme i přehled

oddílů v okolí, kde je možné dané sporty provozovat.

Podrobnosti najdete na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj.

Sledujte nás na facebooku!

 

www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj                                                            Česko sportuje