Stanovisko ÚMOb Ostrava - Jih ke zrušení pobytů pro děti organizovaných školou

 

Zrušení pobytů pro žáky školy nenařídil ani nezpůsobil Úřad městského obvodu

Ostrava-Jih. Ten naopak tyto pobyty pro děti doporučuje a podporuje.

Organizování pobytů pro žáky je plně v kompetenci vedení školy. Musí však dodržet

zákon o veřejných zakázkách a „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Statutárního

města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových

organizací“ (dále jen „Zásad“), které jsou platné pro ÚMOb Ostrava-Jih. Hranici pro

zadávání veřejných zakázek ÚMOb Ostrava-Jih zpřísnil z 500 tisíc na 300 tisíc korun s

cílem dosáhnout efektivnějšího vynakládání veřejných prostředků. To však není žádným

překvapením, nové „Zásady“ byly předem diskutovány a platí od 1. 1. 2016. Navíc

vedení škol má více možností, jak případné problémy řešit.

Je tedy mylnou informací, že škola nemůže z důvodu platnosti nových „Zásad“ pořádat

pobyty pro děti.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih bude iniciovat změnu rozhodnutí vedení školy, aby

pobyty pro děti mohly proběhnout v plánovaném, případně náhradním termínu.