Zápis do 1. tříd

Dne 18. 1. a 19. 1. 2016 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole. 
18. 1. od 12,00 –18,00 hodin a 19. 1. od 12,00 – 17,00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

Pokud budou zákonní zástupci žádat odklad školní docházky pro své dítě, mohou si již k zápisu přinést doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu budou rodičům podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř.kontakty na potřebná zařízení. 

Zápis se bude konat v současné třídě 2. A, pav. A, přízemí

 Novinky od školního roku 2014/2015, platné i pro šk.rok 2016/2017

 - Rozšířená výuka tělesné výchovy v jedné ze tříd 1.ročníku zaměřená na softball, jiné míčové hry a atletiku- výuka se realizuje již 2 roky ve spolupráci s SK Slavie OU Ostrava. Více na http://www.softballostava.moxo.cz/

- Výuka od 1.třídy s využíváním tabletů I-Pad   

 !!! Naše škola dále nabízí !!!

 Při nástupu do 1.třídy dostane každý žák zdarma učebnice a pracovní sešity a jako bonus školní potřeby v hodnotě 200,- Kč ( sešity, výkresy, barvy, pastelky štětce aj.).

Pozvánka

 Srdečně zveme Vás rodiče i Vaše budoucí „prvňáčky“ k zápisu a také na: 

 - Prohlídku školy, která proběhne 11. 1. 2016 od 15,30 hodin. 

- Den otevřených dveří spojený s ukázkovou hodinou s využíváním tabletů v současných 1.třídách, který se uskuteční dne 13. 1. 2016 od 9,00 hodin.

- Do školy se přijdou podívat i předškoláci se svými p.učitelkami z MŠ – 14. 1. 2015