ŠKOLIČKA

 

školička

Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká?

Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina.

Každé pondělí od 3. 11. 2014 v  15,30-16,15hod.

(3. 11. krátká informativní schůzka s rodiči ve třídě)

Program předškolních hrátek:

  • adaptace na školní prostřed                                          
  • rozvíjení slovní zásoby
  • správná výslovnost
  • správný úchop tužky

 

Listopad:   Perníková chaloupka (rozeznávání a třídění tvarů, počítání) 

                   O veliké řepě (porovnávání, třídění podle velikosti)    

Prosinec:   Hrnečku vař (uvolňovací cviky – čáry máry s tužkou)

                   Kouzelné Vánoce (zvyky, tradice, vánoční vyrábění)

Leden:      Princeznička na bále (rozvoj jemné motoriky, kreslení)  

                  Tři medvědi (atletika s medvědy v tělocvičně)

Únor:         Budulínek (počítání, porovnávání,Hv – hudební nástroje)

                  Karkulka (barvy, charakterové vlast. – dobré, zlé)

Březen:     Sluníčko, sluníčko (zpěv, orf.nástroje - doprovod, Vv)

                  Nezbedná kůzlátka (pravolevá orientace, počítání)

Duben:      Velikonoční tvoření (tvůrčí dílna)

                   Kuřátko a obilí (hra na rýmy, příroda kolem nás)