Školička

školaOd 9. listopadu bude na naší škole opět zahájena ŠKOLIČKA.

Předškolní hrátky 

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká?

Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina.

Každé pondělí od 9. 11. 2015 v  15,30-16,15hod.

(9. 11. krátká informativní schůzka s rodiči ve třídě)

Program předškolních hrátek:

• adaptace na školní prostředí

• rozvíjení slovní zásoby

• správná výslovnost

• správný úchop tužky

 

 Listopad:    Perníková chaloupka (rozeznávání a třídění tvarů, počítání) 

                     O veliké řepě (porovnávání, třídění podle velikosti)    

 Prosinec:   Hrnečku vař (uvolňovací cviky – čáry máry s tužkou)

                     Kouzelné Vánoce (zvyky, tradice, vánoční vyrábění)

 Leden:        Princeznička na bále (rozvoj jemné motoriky, kreslení)  

                     Tři medvědi (atletika s medvědy v tělocvičně)

Únor:          Budulínek (počítání, porovnávání,Hv – hudební nástroje)

                    Karkulka (barvy, charakterové vlast. – dobré, zlé)

Březen:      Sluníčko, sluníčko (zpěv, Orf.nástroje - doprovod, Vv)

                    Nezbedná kůzlátka (pravolevá orientace, počítání)

Duben:       Velikonoční tvoření (tvůrčí dílna)

                    Kuřátko a obilí (hra na rýmy, příroda kolem nás)