Podzimní zájezd našich žáků do Anglie

Naše škola získala jedinečnou příležitost uspořádat pro žáky zájezd do Anglie. Je určen žákům od 11 do 15 let a je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zájezdu se zúčastní 30 žáků a 3 učitelé, s programem a podmínkami budou žáci i rodiče seznámeni již v prvním školním týdnu.

Naši žáci poznají při okružní jízdě a vycházkách nejznámější památky v Londýně a okolí, pojedou lodí po Temži, navštíví mimo jiné stadion FC Chelsea, Námořní muzeum v Greenwichi, pojedou londýnským metrem…

Budou také absolvovat několik hodin výuky angličtiny ve vzdělávacím zařízení pro cizince a poznají život v anglických rodinách.

Rodiče budou dětem hradit pouze vstupné a jízdné v Londýně – 75 liber a kapesné na útratu. Cena za zájezd ve výši téměř 12 000,- Kč bude hrazena z evropských fondů. 

Další informace pro rodiče obdrží žáci na schůzce, která bude svolána ve čtvrtek 3.9.2015.