Rodičům prvňáčků

Prosíme rodiče prvňáčků, aby se v úterý 1. 9.  v 7. 45 hod  společně s dětmi shromáždili před budovou školy, kde si je vyzvednou paní učitelky, odvedou do šatny a poté půjdou společně do třídy. V tento den je pouze 1 vyučovací hodina (do 8.45). Během této hodiny se dozvíte důležité informace ohledně organizace dalších dnů. Po ukončení slavnostního přivítání bude následovat informativní schůzka pro rodiče v budově školní družiny (jen pro zájemce). Během prvního týdne, tedy od 2. do 4. 9., bude výuka pro děti 1. tříd do 9.40.