Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7. a 9. ročníku

Ve dnech 19. 2. 2019 a 20. 2. 2019 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.

Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B, č. dveří 2)

  •  v úterý 19. 2. 2019 od 13:00  -  16:00 hodin
  •  ve středu 20. 2. 2019 od 14:00 – 15:30 hodin