Zápis do 1. tříd

 

Dne 19.1. a 20.1. 2015 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole. 

19.1. od 12,00 –18,00 hodin a 20.1. od 12,00 – 17,00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

Pokud budou zákonní zástupci žádat odklad školní docházky pro své dítě, mohou si již k zápisu přinést doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a

odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu budou rodičům podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř.kontakty na potřebná zařízení. 

 Zápis se bude konat v současné tř.1.A a 1.B., pav.A, přízemí

 

Novinky od školního roku 2014/2015, platné i pro šk.rok 2015/2016

 

- Rozšířená výuka tělesné výchovy v jedné ze tříd 1.ročníku zaměřená na softball, jiné míčové hry a atletiku. 

Naše škola začala spolupracovat s SK Slavie OU Ostrava, který ve spolupráci s nadací OKD realizuje projekt, který mimo jiné zahrnuje také výstavbu víceúčelového sportovního hřiště vybudovaného z našeho školního hřiště a bude se podílet i na výuce softballu na naší škole. V příští sezóně pak bude zahájena školní liga, ve které tyto děti mohou hrát. 

Více na http://www.softballostava.moxo.cz/

- Výuka od 1.třídy s využíváním tabletů I-Pad   

 

!!! Naše škola dále nabízí !!!

Při nástupu do 1.třídy dostane každý žák zdarma učebnice a pracovní sešity a jako bonus školní potřeby v hodnotě 200,- Kč ( sešity, výkresy, barvy, pastelky štětce aj.).

 

Pozvánka

Srdečně zveme Vás rodiče i Vaše budoucí „prvňáčky“ k zápisu a také na: 

- Prohlídku školy, která proběhne 12.1.2015 od 15,30 hodin. 

- Den otevřených dveří spojený s ukázkovou hodinou s využíváním tabletů v současných 1.třídách, který se uskuteční dne 14.1. 2014 od 9,00 hodin. Do školy se přijdou podívat i předškoláci se svými p.učitelkami z MŠ.

 

Informace na tel. 595 700 048

                                                                                             Srdečně zve vedení školy