Ocenění Ekotýmu a získání titulu Ekoškola

Milá paní Langrová a milý Ekotýme,

je mou milou povinností vám oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola vaší ZŠ a MŠ Ostrava - Dubina. Tímto  získáváte oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní předávání titulů Ekoškola proběhne v 20.6. 2018, v budově Senátu ČR.

Přeji pohodové dny a titul s dětmi a rodiči pořádně oslavte.

Marie Servítová

Mezinárodní program Ekoškola

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

Haštalská 17, 110 00 Praha 1 

tel.: 603 435 029