Novinky

Ty nejaktuálnější informace o naší škole.

 

Výuka v době konání ozdravného pobytu a LVK - 2. stupeň

Přidáno: včera v 09:38

V době od 24. 2. do 9. 3. absolvují žáci 6. - 9. tříd ozdravný pobyt spojený s LVK v Holčovicích, hotel Zlatá Opavice. Po tuto dobu bude upravena výuka na 2. stupni. Třídy budou spojeny a žáci se budou vyučovat podle provizorního rozvrhu hodin.

 

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7. a 9. ročníku

Přidáno: 12. 02. 2019, 20:23

Ve dnech 19. 2. 2019 a 20. 2. 2019 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků. Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B, č. dveří 2)  v úterý 19. 2. 2019 od 13:00  -  16:00 hodin  ve…

 

Nabídka zaměstnání

Přidáno: 12. 02. 2019, 14:33

Hledáme kvalifikovanou paní vychovatelku/pana vychovatele do školní družiny a paní učitelku/pana učitele na 1. st ZŠ na období 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zájemci o tyto pozice mohou kontaktovat paní ředitelku Mgr. Radku Palátovou na telefonním čísle 595 700 040, nebo zaslat e-mail na…

 

ŠKOLIČKA

Přidáno: 09. 02. 2019, 18:56

Předškolní hrátky – „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká? Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina. Každé pondělí od 11. 2. 2019 v  15,30 - 16,15hod. (11. 2. V 16. 00 hod krátká informativní schůzka s rodiči)  …

 

Výzva rodičům

Přidáno: 25. 01. 2019, 05:35

Žádáme všechny rodiče žáků 6. - 9. ročníku a třídy 3. A, kteří si doposud nevyzvedli PINY k elektronickým žákovským knížkám, aby tak učinili nejpozději do 31. 1. 2019. 

 

Schůzka rodičů k ozdravnému pobytu žáků 2. stupně

Přidáno: 15. 01. 2019, 13:31

Ve čtvrtek 24. 1. v 16. 00 hod proběhne informativní schůzka rodičů žáků 2. stupně, kteří se zúčastní ozdravného pobytu. Tato schůzka se uskuteční v knihovně školy. 

 

Sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7. a 9. ročníku

Přidáno: 08. 01. 2019, 21:23

  V úterý 22. 1. 2019 v 16:00 hodin se bude konat ve školní knihovně schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Výchovná poradkyně podá informace k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2018/2019.

 

Konzultační den

Přidáno: 03. 01. 2019, 20:08

Ve čtvrtek 10. ledna se budou od 15. 30 do 17. 30 hod konat v jednotlivých třídách konzultace o prospěchu a chování. Jste srdečně zváni.

 

Nové webové stránky

Přidáno: 03. 01. 2019, 20:03

Vážení rodiče, v dohledné době budou spuštěny nové webové stránky školy a jednotlivých tříd. Proto Vás prosíme o toleranci, pokud nějakou informaci na našich současných stránkách již nenajdete. 

 

1. schůzka třídních důvěrníků SRPŠ

Přidáno: 31. 08. 2018, 12:14

Připomínáme všem třídním důvěrníkům, že 1. schůze SRPŠ v novém školním roce 2018/2019 se koná 6. září 2018 v 16. 30 hod. Těšíme se na Vaši účast.

 

Výsledky hlasování školního PB

Přidáno: 18. 06. 2018, 14:14

1. místo Relaxační místnost 194 hlasů 2. místo Skříňky na přezůvky místo šaten 127 hlasů 3. místo Nabarvení školy 78 hlasů 4. místo Ping - pongové stoly na 2. stupeň 64 hlasů 5. místo Úprava nádvoří před školou 40 hlasů 6. místo Úprava doskočiště pro skok daleký 34 hlasů 7. místo Skříňky na…

 

Obrázek

Ocenění Ekotýmu a získání titulu Ekoškola

Přidáno: 05. 06. 2018, 21:32

Milá paní Langrová a milý Ekotýme, je mou milou povinností vám oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola vaší ZŠ a MŠ Ostrava - Dubina. Tímto  získáváte oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní…

 

Schůze SRPŠ

Přidáno: 04. 06. 2018, 11:28

Vážení rodiče, dne 7. 6. 2018 v 16. 30 hod se koná schůze SRPŠ. Účast všech zástupců tříd nutná. Noví zájemci o práci v SRPŠ v příštím školním roce jsou srdečně vítáni. Děkuji, s pozdravem Stanislav Holiš, předseda SRPŠ

 

Konzultační den a schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přidáno: 31. 05. 2018, 20:04

Ve čtvrtek 7. 6. proběhnou od 16. 00 do 17. 30 hod konzultace o prospěchu a chování. Ve třídách 2. A a 2. B budou třídní schůzky. Začátek je stanoven na 16. 30 hod. Zároveň bude v tento den schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a to od 15. 00 hod. Vsšichni jste srdečně zváni.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Přidáno: 23. 05. 2018, 13:37

Základní informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce 1. Úvodní informace Vážení rodiče,  naše škola, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu  Nařízení  Evropského  parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v…

 

Participativní rozpočet

Přidáno: 22. 05. 2018, 20:45

Naše škola se zapojila dne 18. 5. 2018 do projektu Participativního rozpočtu ve zkratce jen „Pb“. „Pébéčko“ je vzdělávacím prostředkem pro učitele i děti, aby si prakticky vyzkoušeli a procvičili vědomosti získané ve výuce. Školní varianta „pébéčka“ není oproti variantě pro dospělé finančně, časově…

 

6. beseda pro rodiče - "Seznámení s internetem - jeho výhody a úskalí"

Přidáno: 10. 05. 2018, 14:13

Ve středu 16. 5. v 16. 30 hod se koná další beseda pro rodiče a zájemce na téma Seznámení s internetem - jeho výhody a úskalí. Srdečně zveme všechny rodiče žáků, kteří tráví svůj čas "brouzdáním po internetu", aby si přišli poslechnout, jak ochránit své děti před nebezpečím, které s užíváním…

 

Mimořádná schůze SRPŠ

Přidáno: 10. 05. 2018, 14:08

Připomínáme všem třídním důvěrníkům, že v úterý 15. 5. v 16. 30 hod se koná mimořádná schůze SRPŠ ve sborovně školy. Vaše účast je důležitá. 

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

Přidáno: 12. 04. 2018, 16:04

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019   Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,…

 

Výsledky Zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

Přidáno: 09. 04. 2018, 20:15

Ve dnech 4. a 5. dubna se k zápisu dostavilo 48 dětí. Rodiče 10 dětí žádají o odložení povinné školní docházky. Ostatní děti budou přijaty do naší školy a od září zařazeny do dvou prvních tříd. Seznam  přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ. V týdnu od 16. -…

 

5. beseda pro rodiče - "Knihovna - správné místo pro vaše děti"

Přidáno: 04. 04. 2018, 20:39

Další beseda pro rodiče na téma “Knihovna-správné místo pro vaše děti”se koná 11.4.2018 v 16,00 hod. Dozvíte se o životě v knihovně, různých akcích, které pořádá knihovna pro děti, proč je důležité číst knihy, jaký význam má čtenářská gramotnost pro rozvoj osobnosti dítěte, apod. Přijďte, jste…

 

Ředitelské volno

Přidáno: 03. 04. 2018, 21:06

Ředitel ZŠ a MŠ Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, Mgr. Vladimír Durčák, vyhlašuje na dny 30. 04. a 07. 05. 2018 ředitelské volno z důvodu malování a desinfekce prostor školní jídelny a školní kuchyně.

 

Obrázek

Zápis do 1. tříd

Přidáno: 22. 03. 2018, 13:31

 

Informace pro rodiče dětí navštěvující Školičku

Přidáno: 19. 03. 2018, 20:47

V těchto dnech se nebude konat přípravka předškoláčků ŠKOLIČKA: 16. 4., 23. 4., 30. 4. a 7. 5. 2018 a to z důvodu účasti paní učitelek ve škole v přírodě a z důvodu konání ředitelského volna. Poslední Školička bude 28. 5. 2018. Děkujeme za pochopení.

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Přidáno: 22. 02. 2018, 13:21

Dne 4. 4. a 5. 4. 2018 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole.  4. 4. od 12,00 –18,00 hodin a 5. 4. od 12,00 – 17,00 hodin K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče žádáme, aby k…

 

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků

Přidáno: 20. 02. 2018, 14:45

Ve dnech 27.2.2018 a 28.2.2018 bude výchovná poradkyně vydávat proti podpisu zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.  Zápisové lístky slouží k zapsání žáka/uchazeče na zvolenou střední školu. Termíny vydávání zápisových lístků : 27.2.2018 od 13:00 - 15:30 hod                                    …

 

4. beseda pro rodiče -Ekologická domácnost pro každého

Přidáno: 30. 01. 2018, 14:33

Zveme všechny rodiče a další ekologicky smýšlející osoby na  besedu, tentokráte na téma: Ekologická domácnost pro každého. Snadno, levně a rychle. Beseda se uskuteční 6. 2. 2018 od 16. 00 hod Besedovat budeme o třídění a využití odpadu,ekologickém praní a mytí, domácích ekoprostředcích na úklid,…

 

Obrázek

Dárky pro život 2018

Přidáno: 15. 01. 2018, 12:47

Na konci loňského roku proběhla v rámci vánočního jarmrku každoročí akce "Pečeme pro UNICEF". Ze získaných peněz naše škola zakoupila  dárky pro život. Všem mnohokrát děkujeme za příspěvky. Očkovací set pro terénní zdravotníky: Očkování je jeden z nejlepších způsobů, jak investovat do zdraví dětí.…

 

Obrázek

Školička pro budoucí prvňáčky

Přidáno: 13. 01. 2018, 20:26

Dne 5. 2. 2018 začne ŠKOLIČKA pro budoucí prvňáčky. Konat se bude každé pondělí od 15. 25 hod do 16. 15hod. Více informací najdete na plakátku. Na všechny budoucí prvňáčky se těší paní učitelky prvních tříd. 

 

Konzultace o prospěchu a chování

Přidáno: 08. 01. 2018, 12:37

Ve čtvrtek 11. ledna se uskuteční od 15. 30 hod do 17. 30 hod konzultace o prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku. 

 

3. beseda pro rodiče - Kam po základní škole

Přidáno: 20. 12. 2017, 13:45

Zveme rodiče žáků 8. a 9. ročníku a zájemce o besedu s poradkyní Informační a poradenské služby při pracovním úřadu v Ostravě paní Bc. Ivetou Vedmochovou. Beseda se koná v úterý 16. 1. 2018 od 16.00 hodin v prostorách školní knihovny a je věnovaná rozhodování a volbě povolání vycházejících žáků.

 

Odhláška obědů

Přidáno: 18. 12. 2017, 12:43

Upozrňujeme strávníky, že odhlásit oběd na pátek 22. 12. je možno pouze do středy 20. 12. 2017 do 14. 00 hod.

 

2. beseda pro rodiče - Bolesti hlavy a břicha u dětí školního věku

Přidáno: 20. 11. 2017, 12:48

Zveme všechny rodiče a zájemce o besedu s dětskou lékařkou Mudr. Ludmilou Losovou na besedu "Bolesti hlavy a břicha u dětí školního věku" do školní knihovny dne 4. 12. 2017 v 16.00 hod.

 

Beseda pro rodiče - Proč řešit poruchy komunikace před nástupem do školy?

Přidáno: 22. 10. 2017, 16:29

Zveme všechny rodiče a zájemce o besedu s klinickou logopedkou Zorou Vaňkovou na téma "Proč řešit poruchy komunikace před nástupem do školy". Beseda se koná v úterý 31. 10. 2017 od 16.00 hod a je určena především pro rodiče žáků 1. stupně a pro rodiče předškolních dětí. Jste srdečně zváni.

 

Zkrácená výuka

Přidáno: 13. 10. 2017, 13:23

V pátek 20. 10. bude výuka z důvodu konání voleb zkrácena a to takto: 1. stupeň do 11. 40 hod, 2. stupeň do 12. 15 hod. Výdej oběd v tento den do 12. 45 hod.

 

Výstava mazlíčků 2017

Přidáno: 02. 10. 2017, 12:48

Zítra, tj. v úterý 3. 10. se uskuteční v prostorách školy každoroční výstava mazlíčků. V tento den vystavovatelé končí výuku v 11. 40 hod - musí mít omluvenku od rodičů - jdou na oběd a domů pro svého mazlíčka. Výstava začíná ve 13.00hod. Vystavovatelé si přinesou ke svému mazlíčkovi i vyrobený…

 

Obrázek

Ať jsme spolu rádi

Přidáno: 30. 09. 2017, 19:17

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018           V letošním školním roce 2017/2018 se podařilo naší škole získat dotaci poskytovanou Moravskoslezským krajem podporující aktivity primární prevence v oblasti rizikových…

 

Výstava domácích mazlíčků

Přidáno: 24. 09. 2017, 21:20

V úterý 3. 10. 2017 proběhne v areálu školy tradiční výstava domácích mazlíčků od 13. 00 do 16.00 hodin. Bližší informace podá p. učitelka Langrová Mirka. 

 

Ředitelské volno

Přidáno: 24. 09. 2017, 21:18

Připomínáme, že na pátek 29. září 2017 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z provozních důvodů. V tento den bude probíhat deratizace budovy.

 

Začátek školního roku 2017/2018

Přidáno: 28. 08. 2017, 20:36

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září v 8. 00hod. V tento den je pouze jedna vyučovací hodina, konec v 8. 45hod. Schůzka pro rodiče prvňáčků ohledně školní družiny proběhne od 9. 00hod ve školní družině. Výdej obědů je od 11. 00hod do 12. 30hod. V úterý a ve středu, 5. a 6. 9., bude výuka…

 

Heldáme paní vychovatelku/pana vychovatele

Přidáno: 14. 07. 2017, 20:02

Školní družina při ZŠ V. Košaře 6, Ostrava - Dubina přijme od září 2017 paní vychovatelku nebo pana vychovatele. Zájemci o toto místo pošlete e-mail na druzina.kosare@seznam.cz.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a konzultace

Přidáno: 08. 06. 2017, 12:36

Připomínáme všem rodičům budoucích prvňáčků, že informativní schůzka proběhne ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 15. 00 hod ve třídách 3. A - p. uč. Plačková Yvona a 3. B - p. uč. Misiarzová Jana. Zároveň v tento den proběhnou i konzultace o prospěchu a chování žáků, a to od 16. 00 hod do 17. 30 hod. …

 

Obrázek

Změna termínů Školičky

Přidáno: 17. 04. 2017, 21:30

Rodiče budoucích prvňáčků pozor!

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

Přidáno: 10. 04. 2017, 12:59

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018   Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,…

 

Výsledky Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Přidáno: 06. 04. 2017, 13:28

Ve dnech 3. a 4. dubna se k zápisu dostavilo 54 dětí. Rodiče 5 dětí žádají o odložení povinné školní docházky. Ostatní děti budou přijaty do naší školy a od září zařazeny do dvou prvních tříd. Seznam  přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ. V týdnu od 18. - 21…

 

Obrázek

Zápis do 1. třídy

Přidáno: 29. 03. 2017, 21:50

Informace k zápisu do 1. třídy...

 

Povinná předškolní docházka - informace pro rodiče

Přidáno: 14. 03. 2017, 13:15

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.  Tato povinnost se vztahuje:  - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR…

 

Školička - 6. 3.

Přidáno: 02. 03. 2017, 13:14

Školička pro budoucí prvňáčky proběhne i v době jarních prázdnin školáků. Tedy v pondělí 6. 3. se na všechny děti ze Školičky těší v 15. 30 hod p. uč. Misiarzová Jana.

 

Odhlašování obědů v době konání ŠvP

Přidáno: 01. 03. 2017, 12:30

Vážení rodiče,  vedoucí školní jídelny upozorňuje na nutnost odhlašování obědů v době konání ŠvP. Platí, že tuto povinnost má zákonný zástupce a musí tak učinit před odjezdem dítěte do školy v přírodě. Odhlašování obědů neprobíhá automaticky, ani jej neprovádí třídní učitelka.

 

Pozvánka pro rodiče

Přidáno: 23. 02. 2017, 21:08

1. Vedení školy zve rodiče předškoláků na prohlídku školy, která se bude konat v pondělí 27. 2. 2017 v 15,30 hodin. Zástupkyně ředitele provede prohlédnutí učeben a ostatních prostorů školy a poté bude následovat krátká beseda se školní psycholožkou na téma školní zralosti. 2. Ve středu 1. 3. 2017…

 

Zápis do 1. tříd 2017/2018

Přidáno: 06. 02. 2017, 13:49

Dne 3. 4. a 4. 4. 2017 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole.  3. 4. od 12,00 –18,00 hodin a 4. 4. od 12,00 – 17,00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče žádáme, aby k…

 

Obrázek

Školička pro budoucí prvňáčky

Přidáno: 24. 01. 2017, 12:04

Od 6. února začíná Školička pro předškoláky - více info na plakátku.

 

Obrázek

Sněhuláci pro Afriku

Přidáno: 16. 01. 2017, 13:01

Vážení rodiče, naše škola se rozhodla zapojit do 5. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. Nejedná se o…

 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Přidáno: 08. 01. 2017, 22:00

V úterý 24.1.2017 se bude konat schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Rodiče budou seznámeni s termíny a průběhem přijímacího řízení na střední školy a zároveň jim budou vydány zápisové lístky, které jsou podmínkou pro přijetí na SŠ. Začátek schůzky je v 16:00 hodin ve školní knihovně ( 1.poschodí…

 

Obrázek

Dárky pro život

Přidáno: 04. 01. 2017, 12:07

Z výtěžku Pečení pro Unicef 2016 jsme zakoupili tyto Dárky pro život.

 

Konzultační den

Přidáno: 03. 01. 2017, 21:00

Zveme všechny rodiče na konzultace ohledně prospěchu a chování, které proběhnou 12. ledna 2017 od 15. 30 hod do 17. 30 hod.

 

Obrázek

Vánoční pečení pro UNICEF

Přidáno: 21. 12. 2016, 14:08

Milí rodiče a kolegové, opět bych velice ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili Pečení pro Unicef, letošní výtěžek byl   úžasných 1910,- Kč, které budou použity k zakoupení „Dárků pro život“. Letos  perníčky a cukroví přinesli: Denis Ramík, Natálka Blahová, Agátka a Viky Bogoczová,  Kuba…

 

Upozornění strávníkům

Přidáno: 17. 12. 2016, 21:31

Odhlášky obědů na dny 21. a 22. 12. (středa, čtvrtek) je možné uskutečnit pouze do úterý 20. 12. do 14. 00 hod.

 

Obrázek

Pozvánka na Vánoční jarmark

Přidáno: 14. 12. 2016, 15:53

Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na tradiční Vánoční jarmark, který proběhne 20. prosince od 13. 00 hod v budově naší školy. Jarmark bude ukončen v 15. 30 hod zpíváním na schodech. Těšíme se na setkání.

 

Připomínáme

Přidáno: 15. 11. 2016, 22:17

Dne 18. 11. je vyhlášeno ředitelské volno. A ve čtvrtek 24. 11. od 16.30hod proběhnou tradiční čtvrtlení třídní schůzky. Všechny rodiče srdečně zveme.

 

Obrázek

I Jarek Nohavica čte dětem

Přidáno: 10. 11. 2016, 16:01

I Jarek Nohavica podpořil unikátní celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. Ve svém klubu Heligonka v Ostravě se rozhodl 3. září uspořádat první benefici v historii kampaně. Výtěžek z koncertu bude věnován na konkrétní prospěšné projekty, které nezisková organizace pořádá: Čtení dětem v nemocnicích,…

 

Seminář MOUDRÁ VÝCHOVA

Přidáno: 10. 11. 2016, 16:00

Seminář MOUDRÁ VÝCHOVA se uskuteční 10. listopadu 2016 v MŠ a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava - Dubina a to od 16:00 do 17:00 hodin.  V rámci této hodinové akce bude současně probíhat seminář pro rodiče ve školní knihovně a v jiném prostoru budou moci děti shlédnout divadelní představení souboru Kaňka. Pro…

 

Zkrácená výuka

Přidáno: 02. 10. 2016, 08:31

V pátek 7. 10. bude z důvodu voleb zkrácena výuka takto: 1. stupeň do 11. 40 hod, 2. stupeň do 12. 15 hod. Výdej obědů v tento den jen do 12. 45 hod.

 

Třídní schůzky

Přidáno: 22. 09. 2016, 16:30

Vážení rodiče, ve čtvrtek 22. září se v jednotlivých třídách konají třídní schůzky. Začátek třídních schůzek je v 16. 30hod. Zároveň se koná i plenární schůze SRPŠ.

 

Upozornění KHS na prevenci přenosu infekční žloutenky

Přidáno: 04. 09. 2016, 18:34

Vážení rodiče, v minulých dnech obeslala Krajská hygienická stanice všechny školní zařízení s dopisem, ve kterém požádala o informování pracovníků, žáků i jejich zákonných zástupců o základních zásadách prevence přenosu infekční žloutenky a o nutnosti jejich dodržování. Zde uvádíme pouze jednotlivá…

 

Nabídka zkráceného pracovního úvazku

Přidáno: 30. 08. 2016, 19:19

Naše základní škola hledá uklízečku na 3 hodinový pracovní úvazek. Pracovní doba denně od 16. 00hod do 19. 00hod. Bližší informace na telefonním čísle 595 700 044.

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Přidáno: 23. 08. 2016, 21:50

Zahájení školního roku 2016/2017 je ve čtvrtek 1. září 2016 v 8. 00 hod. Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby počkali s dětmi v prostoru šatny v 7. 45 hod, kde si je vyzvednou paní učitelky a odvedou je do tříd (viz seznam 1. tříd). Seznamy žáků jednotlivých tříd budou nejpozději od pátku 26. 8.…

 

Změna termínu Zahradní slavnosti

Přidáno: 07. 06. 2016, 18:04

Vážení rodiče a přátelé naší školy,  z organizačních důvodů je Zahradní slavnost přeložena z pátku 10. 6. 2016 na pátek 24. 6. 2016. Začátek slavnosti zůstává stejný, tedy 16. 30 hod. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. 

 

Konzultace a schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přidáno: 26. 05. 2016, 07:32

2. 6. zveme všechny rodiče na konzultace ohledně prospěchu a chování. Kozultace proběhnou od 15. 30 do 17. 30 hod. Zároveň v tento den proběhne i schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a to již od 15.00 hod.

 

INFORMACE OHLEDNĚ VÝSKYTU VŠÍ

Přidáno: 23. 05. 2016, 21:22

 POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY    1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.   2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního…

 

Stanovisko ÚMOb Ostrava - Jih ke zrušení pobytů pro děti organizovaných školou

Přidáno: 22. 04. 2016, 22:05

  Zrušení pobytů pro žáky školy nenařídil ani nezpůsobil Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. Ten naopak tyto pobyty pro děti doporučuje a podporuje. Organizování pobytů pro žáky je plně v kompetenci vedení školy. Musí však dodržet zákon o veřejných zakázkách a „Zásady pro zadávání veřejných zakázek…

 

Třídní schůzky

Přidáno: 07. 04. 2016, 21:36

Ve čtvrtek 14. dubna se konají od 16. 30 hod v jednotlivých třídách třídní schůzky. Přijďte se informovat o prospěchu a chování Vašich dětí. Jste srdečně zváni.

 

Závěrečná ŠKOLIČKA

Přidáno: 21. 03. 2016, 14:38

Poslední společná Školička všech budoucích prvňáčků bude 4. dubna 2016.

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Přidáno: 08. 02. 2016, 16:54

Ve dnech 16. 2. 2016 a 17. 2. 2016 budou rodičům vycházejících žáků vydány v kabinetu výchovného poradce zápisové lístky a přihlášky na SŠ. V úterý 16. 2. 2016 od 13:00 - 16:00 hod. a ve středu 17. 2. 2016 od 14:00 - 16:00 hod.

 

Zápis do 1. třídy - seznam přijatých žáků

Přidáno: 21. 01. 2016, 13:25

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30     Výsledky zápisu do 1.třídy pro šk. rok 2016/2017   Reg.číslo- rozhodnutí   0116 - přijat/a                 1716  - přijat/a                 3316  - přijat/a    …

 

Zápis do 1. ročníku + novinka pro školní rok 2016/2017

Přidáno: 05. 01. 2016, 20:29

Připomínáme rodičům, že zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 proběhne v: pondělí 18. 1. 2016 od 12.00 hod do 18. 00 hod úterý 19. 1. 2016 od 12. 00 hod do 17. 00 hod   Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Od nového šk. roku 2016/2017 bude pro žáky 1. ročníku zavedena logopedická péče…

 

Pozvánka na konzultace

Přidáno: 01. 01. 2016, 20:18

Ve čtvrtek 7. ledna se od 15. 30 do 17. 00 hod konají konzultace o prospěchu a chování. Srdečně Vás zveme.

 

Obrázek

Poděkování

Přidáno: 17. 12. 2015, 22:02

Milí rodiče, žáci, kolegové díky vaší pomoci (vánočnímu pečení pro Unicef ) se nám podařilo získat 1820, - Kč, za které naše škola vybrala tyto" Dárky pro život" pro děti, které je potřebují.  Zakoupili jsme očkovací sadu proti obrně, sadu tužek pro celou školu, tabulky na psaní pro celou  třídu a…

 

Zápis do 1. tříd

Přidáno: 14. 12. 2015, 21:23

Dne 18. 1. a 19. 1. 2016 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole.  18. 1. od 12,00 –18,00 hodin a 19. 1. od 12,00 – 17,00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče žádáme, aby k…

 

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7. a 9. ročníku!

Přidáno: 24. 11. 2015, 21:28

Dne 8. 12. 2015 se bude konat schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Schůzka se uskuteční v učebně literární výchovy v 1. patře spojovací chodby obou pavilonů, a to v 16:00 hodin. Rodičům budou podány informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/2017.    

 

Třídní schůzky

Přidáno: 19. 11. 2015, 16:30

Ve čtvrtek 19. listopadu se konají v jednotlivých třídách třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

 

Obrázek

Poděkování

Přidáno: 31. 10. 2015, 22:12

Dobrý den, chtěli bychom vám velice poděkovat za podporu a pomoc při sběru víček pro naši dcerku Marušku. Děkujeme, že nám stále pomáháte. Připojujeme děkovné video https://www.youtube.com/watch?v=2Z7YENUwd64&feature=youtu.be S pozdravem rodina Kučerova www.maruskakucerova.cz

 

Školička

Přidáno: 22. 10. 2015, 22:22

Od 9. listopadu bude na naší škole opět zahájena ŠKOLIČKA. Předškolní hrátky  „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“ Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká? Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina. Každé pondělí od 9. 11. 2015 v  15,30-16,15hod. (9. 11…

 

Obrázek

Moment - poěkování

Přidáno: 13. 10. 2015, 20:50

Poděkování za sbírku pro Moment, o.p.s.   Děkujeme tímto vedení ZŠ, všem rodičům a zejména paní učitelce Mgr. Janě Misiarzové za organizaci, spolupráci a vstřícnosti při realizaci sbírky ve vaší škole. Vaše dary jsme předali do našich charitativních obchodů MOMENT, které pomáhají druhým.  Výtěžek z…

 

Obrázek

Moment - sbírka

Přidáno: 02. 10. 2015, 11:32

                           CHARITATIVNÍ SBÍRKA NA ZŠ                                05. - 09. 10. 2015 OD 7. 00 DO 14. 00 HOD NA VRÁTNICI ŠKOLY   Prosba o jednoduchou, ale velkou pomoc.  Vážení rodiče, milí žáci,  organizujeme stejně jako vloni na naší škole, charitativní sbírku všeho, co už vám…

 

Třídní schůzky

Přidáno: 13. 09. 2015, 20:55

Ve čtvrtek 17. 9. se konají v 16. 30 hod první třídní schůzky. Zároveň proběhne i plenární schůze SRPŠ. Jste srdečně zváni.

 

Podzimní zájezd našich žáků do Anglie

Přidáno: 31. 08. 2015, 13:05

Naše škola získala jedinečnou příležitost uspořádat pro žáky zájezd do Anglie. Je určen žákům od 11 do 15 let a je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zájezdu se zúčastní 30 žáků a 3 učitelé, s programem a podmínkami budou…

 

Rodičům prvňáčků

Přidáno: 26. 08. 2015, 20:46

Prosíme rodiče prvňáčků, aby se v úterý 1. 9.  v 7. 45 hod  společně s dětmi shromáždili před budovou školy, kde si je vyzvednou paní učitelky, odvedou do šatny a poté půjdou společně do třídy. V tento den je pouze 1 vyučovací hodina (do 8.45). Během této hodiny se dozvíte důležité informace…

 

Vstup do prostoru šaten

Přidáno: 26. 08. 2015, 20:42

Vedení školy s ohledem na zvýšení bezpečnosti a ochrany žáků zakazuje vstup zákonných zástupců i ostatních dospělých osob do prostoru šaten. Na konzultaci s vyučujícím se lze dostavit pouze po předchozí vzájemné písemné, telefonické či e-mailové domluvě.  

 

Ředitelské volno

Přidáno: 07. 06. 2015, 21:03

Ředitel školy vyhlašuje na dny 29. a 30. 6. 2015 ředitelské volno. Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2015, kdy bude žákům předáno vysvědčení.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přidáno: 18. 05. 2015, 20:43

Připomínáme, že ve čtvrtek 4. června se uskuteční plánovaná schůzka pro rodiče všech budoucích prvňáčků. Setkání proběhne od 15. 00 hod v budoucích 1. třídách, nynější třídy 3. A a 3. B, pavilon A, 1. patro, paní učitelky Andrea Záviská a Kateřina Dehnerová. Jmenné seznamy 1. tříd budou vyvěšeny na…

 

Konzultace o prospěchu a chování

Přidáno: 18. 05. 2015, 20:30

Ve čtvrtek 4. června se konají tradiční, v tomto školním roce poslední, konzultace o prospěchu a chování. Konzultační hodiny 15. 30 - 17. 30.

 

Školička

Přidáno: 25. 03. 2015, 19:56

Všem rodičům dětí ze Školičky - v pondělí 13. dubna bude poslední Školička.

 

Výdej zápisových lístků

Přidáno: 03. 03. 2015, 20:14

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5. ,7. a 9. ročníku Ve dnech 10. 3. 2015 a 11. 3. 2015 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků. Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B…

 

Dárky pro život

Přidáno: 07. 02. 2015, 20:17

UNICEF děkuje ZŠ V. Košaře za nákup hřejivých dek a školních toalet ve výši 1221,-Kč. (výtěžek z Vánočního pečení pro UNICEF)

 

Výsledky zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2015/2016

Přidáno: 24. 01. 2015, 19:58

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30   Reg.číslo- rozhodnutí   0115 - přijat/a           1715  - přijat/a            3315  - přijat/a 0215 - přijat/a           1815  - přijat/a            3415  -…

 

Školička

Přidáno: 18. 01. 2015, 21:13

Vážení rodiče, připomínáme, že z důvodu konání zápisu nebude v pondělí 19. ledna Školička. Po tomto datu budou moci Školičku navštěvovat jen ty děti, které budou zapsány na naší škole.

 

Den otevřených dveří

Přidáno: 14. 01. 2015, 09:00

Zveme všechny zájemcez řad rodičů, prarodičů a přátel školy na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 14. ledna od 8.55 hod do 11. 40 hod (1. stupeň), 12. 35 hod (2. stupeň). Srdečně zveme i rodiče našich budoucích prvňáčků.

 

Konzultační den

Přidáno: 04. 01. 2015, 15:05

Připomínáme, že ve čtvrtek 8. ledna 2015 proběhnou od 15. 30 do 17. 30 hod konzultace o prospěchu a chování. 

 

Zápis do 1. tříd

Přidáno: 18. 12. 2014, 22:57

  Dne 19.1. a 20.1. 2015 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole.  19.1. od 12,00 –18,00 hodin a 20.1. od 12,00 – 17,00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče žádáme, aby k zápisu…

 

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Přidáno: 04. 12. 2014, 22:24

ZŠ A MŠ V. KOŠAŘE 6 VÁS SRDEČNĚ ZVE NA:  1) informativní schůzku a besedu se zástupkyní ředitele a školní psycholožkou PhDr. Sýkorovou na téma:  „ Školní zralost dítěte – přijetí do školy nebo odklad? “  - dne: 9.12.2014 v 16,00 hod. - místo: MŠ Maluchy 105 („modrá vlnka“), třída „Rybka“   2)…

 

Poděkování

Přidáno: 02. 12. 2014, 21:26

Děkujeme paní učitelce Janě Misiarzové a celé ZŠ a MŠ V. Košaře v Ostravě - Dubině. Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a všem, kteří se zapojili do sbírky oblečení. To nejmenší, co může člověk člověku darovat je poděkování. Nic to nestojí, ale za tímto slovem se skrývá mnoho. Děkujeme, že díky Vašim…

 

SEZNAM ALERGENŮ

Přidáno: 30. 11. 2014, 21:44

Seznam alergenů, které mohou být obsaženy v jednotlivých jídlech. Omlouváme se za zhoršenou kvalitu. V brzké době zveřejníme řádný seznam alergenů v sekci ŠJ - jídelníček. Děkujeme za pochopení.

 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Přidáno: 20. 11. 2014, 17:29

V úterý 2. 12. 2014 v 16.00 hod proběhne ve třídě 9. B informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků. V tento den Vám poskytne výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Nováková veškeré informace týkající se příjmacího řízení na střední školy.

 

Provoz ŠD

Přidáno: 14. 11. 2014, 17:31

Provoz školní družiny bude od pondělí 10. 11. již řádně v budově ŠD.

 

ŠKOLIČKA

Přidáno: 24. 10. 2014, 08:00

  Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká? Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina. Každé pondělí od 3. 11. 2014 v  15,30-16,15hod. (3. 11. krátká informativní schůzka s rodiči ve třídě) Program předškolních hrátek: adaptace na…

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Přidáno: 17. 10. 2014, 08:00

Ředitel školy vyhlašuje na dny 30. a 31. 10. ředitelské volno z důvodů výměny podlahových krytin a malování ve škole.

 

VYHRAJ SÁM NAD SEBOU

Přidáno: 30. 09. 2014, 08:00

POMŮŽEME DĚTEM NAJÍT SPORT, KTERÝ JE BUDE BAVIT Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti zdravého životního stylu. Proto vznikl projekt pro základní školy, v němž nejde o výkony, ale o to, aby se školáci bavili sportem a oblíbili si pohyb. …

 

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ

Přidáno: 22. 03. 2014, 08:00

  V Divadle loutek Ostrava se ve čtvrtek 20. března udělovala ocenění nejlepším pedagogům Ostravy v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Oceněné přivítal člen zastupitelstva města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil. V kategorii Výrazná pedagogická…

 

SDĚLENÍ RODIČŮM

Přidáno: 30. 01. 2014, 08:00

  Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole i akcích mimo prostory budovy školy. Škola proto nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném". Zákonný zástupce může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění …

 

Aktualizováno 02. 10. 2015, 11:43 uživatelem Mgr. Andrea Záviská