Zeměpisná olympiáda

9. 2. 20:00

Soutěž se konala ve středu 25. ledna v zeměpisné učebně.

Zúčastnili se jí zájemci ze 6. – 9. tříd.

Z 9. třídy   se na prvních třech místech umístili tito žáci: 

1. Tomáš Jírovec  

2. Daniel Kolář 

3. Bára Brožová.

8. ročníky:

1.  místo - se stejným počtem bodů  obsadily : Aneta Pěšalová – 8.C a Casey Pleskačová – 8.B

2. místo – Tereza Skulinová 8.C 

V 7. ročnících:

1. místo Milan Říha 7. A     

2. Ricardo Lamadrid 7.B

3. Alexandra Christova – 7.B  

V šestých ročnících se soutěže zúčastnil jen jeden žák, a to Lukáš Sinkovicz.  Blahopřejeme.