Ohlédnutí za oslavavami 30. výročí školy

5. 10. 00:00

Letošní školní rok už je v plném proudu, ale  přesto si ten loňský 2017/2018 zaslouží ještě malé ohlédnutí za oslavami k 30.výročí školy.

Kromě akademie, která se k 30.výročí školy uskutečnila v kině Luna se konala také spoustu akcí a soutěží.

Na 1. stupni to byla výtvarná soutěž a na 2. stupni literární soutěž na téma : " Ta naše škola".

Žáci z 1.stupně vytvořili spoustu krásných obrázků i prostorových modelů školy. V kategorii 1.-3. třída se umístili:

1.místo Isabelle Gajdáčková

2.místo Terezka Staňková

3.místo Simona Mikulová

Zvláštní ocenění získal Jaroslav Kovalský za model školy  a Agáta Bogoczová za reklamní plakát školy.

 

Mezi 4.-5. ročníky:                   1. místě Matyáš Veselý

                                               2. místo Viktorie Bogoczová

                                               3. místo Lilien Rambousková

 

Mezi žáky z 2. stupně byli oceněni:

Dominik Vlček - báseň Ta naše škola!

Adéla Gončarová -  úvahová práce

Natálie Schikorová a Aneta Gierczaková - společná báseň Ta naše škola!

a jako nejlepší byla vyhodnocena báseň Naše škola od Terezy Dobešové a Kláry Strigačové