Vítejte

Školní rok 2014/2015

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 je v pondělí 1. 9. 2014 v 8.00 hod.

Organizace 1. školního týdne

 1. 9. budou žáci ve svých třídách  od 8.00 do 8.45 hod. Výdej obědů je mezi 11.00 až 12.30 hod.

2. - 5. 9. bude mít 1. - 5. roč denně do 11. 40 hod a 6 . - 9. roč bude mít výuku denně do 12. 35 hod. Výdej obědů v tyto dny od 11. 40 do 13. 15 hod.

 

Ocenění našich pedagogů

V Divadle loutek Ostrava se ve čtvrtek 20. března udělovala ocenění nejlepším pedagogům Ostravy v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Oceněné přivítal člen zastupitelstva města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byli oceněni i dva pedagogové z naší školy, a to pan ředitel Mgr. Vladimír Durčák a paní učitelka Mgr. Jana Misiarzová. Oběma gratulujeme!!!

Mezi další oceněné patří i paní učitelka Mgr. Mirka Langrová, která učí na naší škole 16 let. Patří mezi výrazné pedagogické osobnosti hlavně svými ekologickými aktivitami. Vyučuje matematiku, přírodopis a ekologická praktika. Již několik let je koordinátorkou EVVO, a právě v rámci této funkce zapojuje naší školu do různých aktivit. Zajišťuje výukové programy v OZO Ostrava, Lesní škole atd. V ZOO Ostrava zajistila adopci zvířete, kdy naše škola sponzoruje Pandu červenou. Na škole organizuje projekty Zelený ostrov, Ekopolis aj. V rámci Dne Země již několik let pod její režií probíhá celoškolský projekt "Všichni jsme na jedné lodi". Mimo školu má funkci krajského koordinátora Moravskoslezského kraje v mezinárodním projektu Ekoškola. Ve škole je mezi žáky velice oblíbená. Paní učitelka má klidnou povahu a ochotu vždy pomoci. Ve svých vyučovacích hodinách uplatňuje individuální přístup k žákům a využívá moderních výukových metod. V pedagogickém sboru má své nezastupitelné místo, i mezi pedagogy je považována za milou kolegyni, na kterou se mohou spolehnout a obrátit

Více informací najdete na:

 http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/stranka-1.htm

 http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-23525-ostrava  -podekovala-nejlepsim-pedagogum.ht

 Foto najdete ve fotogalerii

Sdělení rodičům

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole i akcích mimo prostory budovy školy. Škola proto nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném".

Zákonný zástupce může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění (dokument ke stažení najdete v záložce organizace školního roku) odevzdá zákonný zástupce dítěte vyučujícímu, který úraz zapsal. Na žádost uvede své jméno, jméno dítěte, adresu bydliště a číslo svého bankovního účtu. Spolu s žádostí odevzdá i lékařskou zprávu z prvního ošetření dítěte. Částky nebudou zasílány složenkou, ani proplaceny v hotovosti.

O výši odškodnění rozhodne pojišťovna.

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty Žádost o odškodnění a Žádost o náhradu škody najdete ke stažení dočasně v záložce O škole - Organizace školního roku (v přílohách).  

 

Aktualizováno 16. 09. 2014, 22:18 uživatelem Mgr. Andrea Záviská

Nejbližší akce

7. 10. 09:00

 

7. 10. 13:00

 

Fotogalerie

Obrázek