Vítejte

Školní rok 2014/2015

Vedení školy s ohledem na zvýšení bezpečnosti a ochrany žáků zakazuje vstup zákonných zástupců i ostatních dospělých osob do prostoru šaten. Na konzultaci s vyučujícím se lze dostavit pouze po předchozí vzájemné písemné, telefonické či e-mailové domluvě.

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 v 16.00 hod proběhne ve třídě 9. B informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků. V tento den Vám poskytne výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Nováková veškeré informace týkající se příjmacího řízení na střední školy.

Provoz ŠD

Provoz školní družiny bude od pondělí 10. 11. již řádně v budově ŠD.

ŠKOLIČKA

školička

Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká?

Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina.

Každé pondělí od 3. 11. 2014 v  15,30-16,15hod.

(3. 11. krátká informativní schůzka s rodiči ve třídě)

Program předškolních hrátek:

  • adaptace na školní prostřed                                          
  • rozvíjení slovní zásoby
  • správná výslovnost
  • správný úchop tužky

 

Listopad:   Perníková chaloupka (rozeznávání a třídění tvarů, počítání) 

                   O veliké řepě (porovnávání, třídění podle velikosti)    

Prosinec:   Hrnečku vař (uvolňovací cviky – čáry máry s tužkou)

                   Kouzelné Vánoce (zvyky, tradice, vánoční vyrábění)

Leden:      Princeznička na bále (rozvoj jemné motoriky, kreslení)  

                  Tři medvědi (atletika s medvědy v tělocvičně)

Únor:         Budulínek (počítání, porovnávání,Hv – hudební nástroje)

                  Karkulka (barvy, charakterové vlast. – dobré, zlé)

Březen:     Sluníčko, sluníčko (zpěv, orf.nástroje - doprovod, Vv)

                  Nezbedná kůzlátka (pravolevá orientace, počítání)

Duben:      Velikonoční tvoření (tvůrčí dílna)

                  Kuřátko a obilí (hra na rýmy, příroda kolem nás)

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na dny 30. a 31. 10. ředitelské volno z důvodů výměny podlahových krytin a malování ve škole.

Vyhraj sám nad sebou 

POMŮŽEME DĚTEM NAJÍT SPORT, KTERÝ JE BUDE BAVIT

Český olympijský výbor a Sazka spojily síly ve snaze přitáhnout děti ke sportu jako k součásti

zdravého životního stylu. Proto vznikl projekt pro základní školy, v němž nejde o výkony, ale

o to, aby se školáci bavili sportem a oblíbili si pohyb.

Co mohou děti získat?

Každý školák, který v rámci hodin tělesné výchovy ve škole splní všechny disciplíny Sazka

Olympijského víceboje, získá sportovní vysvědčení. Na něm nenajde známky, ale analýzu

svých fyzických schopností a předpokladů pro konkrétní sporty. Pokud se dítě a jeho

škola aktivně zapojí do projektu, mohou si vybojovat setkání s olympioniky. Ambasadory

jsou Vavřinec Hradilek, Veronika Vítková, Tomáš Verner, Mirka Knapková, Ondřej Bank či

Martina Sáblíková a další sportovní hvězdy. Školy také soutěží o sportovní vybavení.

Co je sportovní vysvědčení?

Sazka Olympijský víceboj je složen z osmi disciplín, které otestují základní fyzické schopnosti

dětí, jako jsou rychlost, síla, ohebnost, vytrvalost, výbušnost, rovnováha, hbitost a silová

vytrvalost. Na konci 1. pololetí získají všichni školáci, kteří se plně zapojí do projektu,

analýzu svých silných a slabých stránek s tipy na cvičení na zlepšení slabých stránek.

Poznají tak, v čem jsou dobří a na čem ještě mohou zapracovat.

Pokud děti absolvují všechny disciplíny i ve 2. pololetí, získají sportovní vysvědčení

s určením svého pohybové typu. Na jeho základě doporučíme každému dítěti škálu

sportů, pro které má předpoklady a jež by ho mohly bavit. Zároveň vám poskytneme i přehled

oddílů v okolí, kde je možné dané sporty provozovat.

Podrobnosti najdete na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj.

Sledujte nás na facebooku!

 

www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj                                                            Česko sportuje

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění našich pedagogů

V Divadle loutek Ostrava se ve čtvrtek 20. března udělovala ocenění nejlepším pedagogům Ostravy v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Oceněné přivítal člen zastupitelstva města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byli oceněni i dva pedagogové z naší školy, a to pan ředitel Mgr. Vladimír Durčák a paní učitelka Mgr. Jana Misiarzová. Oběma gratulujeme!!!

Mezi další oceněné patří i paní učitelka Mgr. Mirka Langrová, která učí na naší škole 16 let. Patří mezi výrazné pedagogické osobnosti hlavně svými ekologickými aktivitami. Vyučuje matematiku, přírodopis a ekologická praktika. Již několik let je koordinátorkou EVVO, a právě v rámci této funkce zapojuje naší školu do různých aktivit. Zajišťuje výukové programy v OZO Ostrava, Lesní škole atd. V ZOO Ostrava zajistila adopci zvířete, kdy naše škola sponzoruje Pandu červenou. Na škole organizuje projekty Zelený ostrov, Ekopolis aj. V rámci Dne Země již několik let pod její režií probíhá celoškolský projekt "Všichni jsme na jedné lodi". Mimo školu má funkci krajského koordinátora Moravskoslezského kraje v mezinárodním projektu Ekoškola. Ve škole je mezi žáky velice oblíbená. Paní učitelka má klidnou povahu a ochotu vždy pomoci. Ve svých vyučovacích hodinách uplatňuje individuální přístup k žákům a využívá moderních výukových metod. V pedagogickém sboru má své nezastupitelné místo, i mezi pedagogy je považována za milou kolegyni, na kterou se mohou spolehnout a obrátit

Více informací najdete na:

 http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/stranka-1.htm

 http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-23525-ostrava  -podekovala-nejlepsim-pedagogum.ht

 Foto najdete ve fotogalerii

Sdělení rodičům

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole i akcích mimo prostory budovy školy. Škola proto nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném".

Zákonný zástupce může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění (dokument ke stažení najdete v záložce organizace školního roku) odevzdá zákonný zástupce dítěte vyučujícímu, který úraz zapsal. Na žádost uvede své jméno, jméno dítěte, adresu bydliště a číslo svého bankovního účtu. Spolu s žádostí odevzdá i lékařskou zprávu z prvního ošetření dítěte. Částky nebudou zasílány složenkou, ani proplaceny v hotovosti.

O výši odškodnění rozhodne pojišťovna.

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty Žádost o odškodnění a Žádost o náhradu škody najdete ke stažení dočasně v záložce O škole - Organizace školního roku (v přílohách).  

 

Aktualizováno včera v 19:49 uživatelem Mgr. Andrea Záviská

Fotogalerie

Obrázek