Vítejte

Zahradní slavnost

V pátek 20. června se od 16. 30 hod koná každoroční Zahradní slavnost v atriu školy. Na programu bude tradiční vystoupení dětí naší MŠ, pasování budoucích prvňáčků a rozloučení s žáky 9. ročníku. Tanec, občerstvení a zábava jsou nedílnou součástí. Všichni jste srdečně zváni.

Pasování prvňáčků

V rámci Zahradní slavnosti proběhne i pasování budoucích prvňáčků. Prosíme tedy rodiče našich budoucích prvňáčků, aby přivedli děti v 16.30hod do atria školy. Děkujeme

Pozvánka na Tretru pro Afriku

Společnost Kola pro Afriku zvou všechny děti a jejich rodiče na společnou akci Tretra pro Afriku, která se koná v neděli 15. června na Městském stadioně v Ostravě - Vítkovicích od 14 do 17 hod. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na převoz kol do Gambie. Akce se účastní i sportovní legendy - Jaysuma Saidy Ndure, Mike Powell a jiní. V rámci doprovodného programu je  např. workshop afrického bubnování, africký pětiboj, batůžkový běh a jiné. Za sportovní výkony a splněné disciplíny je možno vyhrát lístky na Zlatou tretru. Přijďte podpořit dobrou věc a prožijte hezké rodinné odpoledne.

 

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků 

Ve čtvrtek 5. června proběhne od 15.00 hod třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.  

Slavnostní otevření softballového hřiště 

Dne 7. 5. 2014 proběhne slavnostní otevření softballového hřiště. Dopoledne je určeno žákům základní školy, odpoledne pro širokou veřejnost. Přijďte, jste srdečně zváni!! Více info v akcích školy. 

Ocenění našich pedagogů

V Divadle loutek Ostrava se ve čtvrtek 20. března udělovala ocenění nejlepším pedagogům Ostravy v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Oceněné přivítal člen zastupitelstva města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byli oceněni i dva pedagogové z naší školy, a to pan ředitel Mgr. Vladimír Durčák a paní učitelka Mgr. Jana Misiarzová. Oběma gratulujeme!!!

Mezi další oceněné patří i paní učitelka Mgr. Mirka Langrová, která učí na naší škole 16 let. Patří mezi výrazné pedagogické osobnosti hlavně svými ekologickými aktivitami. Vyučuje matematiku, přírodopis a ekologická praktika. Již několik let je koordinátorkou EVVO, a právě v rámci této funkce zapojuje naší školu do různých aktivit. Zajišťuje výukové programy v OZO Ostrava, Lesní škole atd. V ZOO Ostrava zajistila adopci zvířete, kdy naše škola sponzoruje Pandu červenou. Na škole organizuje projekty Zelený ostrov, Ekopolis aj. V rámci Dne Země již několik let pod její režií probíhá celoškolský projekt "Všichni jsme na jedné lodi". Mimo školu má funkci krajského koordinátora Moravskoslezského kraje v mezinárodním projektu Ekoškola. Ve škole je mezi žáky velice oblíbená. Paní učitelka má klidnou povahu a ochotu vždy pomoci. Ve svých vyučovacích hodinách uplatňuje individuální přístup k žákům a využívá moderních výukových metod. V pedagogickém sboru má své nezastupitelné místo, i mezi pedagogy je považována za milou kolegyni, na kterou se mohou spolehnout a obrátit

Více informací najdete na:

 http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/stranka-1.htm

 http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-23525-ostrava  -podekovala-nejlepsim-pedagogum.ht

 Foto najdete ve fotogalerii

Poslední Školička

V pondělí 31. března bude poslední hodina předškolní přípravy pro budoucí prvňáčky.

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty Žádost o odškodnění a Žádost o náhradu škody najdete ke stažení dočasně v záložce O škole - Organizace školního roku (v přílohách). 

 Ředitelské volno

Ve dnech 2. a 9. května 2014 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z důvodu rekonstrukčních prací ve škole.

   

Důležité sdělení pro rodiče vycházejících žáků !

Ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2014 bude výchovná poradkyně základní školy vydávat rodičům vycházejících žáků zápisové lístky a  2 přihlášky na střední školu.

Tiskopisy si můžete vyzvednout:

 18.2.2014 od 13:00 do 16:00 hodin a

 19.2.2014 od 13:00 do 15:00 hodin v kabinetu výchovného poradce v 1.patře spojovací chodby mezi  pav. A a pav. B.

  

Sdělení rodičům

Od 1. ledna 2014 nestanoví lékař bodové ohodnocení při úrazu žáka ve škole i akcích mimo prostory budovy školy. Škola proto nebude vydávat žákům tiskopis "Posudek o bolestném".

Zákonný zástupce může požadovat odškodnění po České pojišťovně, se kterou má škola smlouvu. Žádost o odškodnění (dokument ke stažení najdete v záložce organizace školního roku) odevzdá zákonný zástupce dítěte vyučujícímu, který úraz zapsal. Na žádost uvede své jméno, jméno dítěte, adresu bydliště a číslo svého bankovního účtu. Spolu s žádostí odevzdá i lékařskou zprávu z prvního ošetření dítěte. Částky nebudou zasílány složenkou, ani proplaceny v hotovosti.

O výši odškodnění rozhodne pojišťovna.

 

 Výsledky zápisu do 1. třídy šk. roku 2014/2015

K základnímu vzdělávání byli přijati tito žáci:

0114         1114         2114         3114        4114

0214         1214         2214         3214        4214

0314         1314         2314         3314        4314

0414         1414         2414         3414

0514         1514         2514         3514

0614         1614         2614         3614

0714         1714         2714         3714

0814         1814         2814         3814

0914         1914         2914         3914

1014         2014         3014         4014

 

 V Ostravě dne:  21. 1. 2014                                      Mgr. Vladimír Durčák 

                                                                                         ředitel školy        

 

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Naše budoucí prvňáčky zařadíme v příštím šk. roce do dvou prvních tříd, kde je budou vyučovat p. učitelky ze „Školičky“ (p. uč. Misiarzová a p. uč. Plačková).

Pro převzetí Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se rodiče mohou dostavit na sekretariát školy nebo k ZŘ v týdnu od 23. 1. – 30. 1. 2014.

 Nevyzvednutá rozhodnutí se budou předávat na informativní schůzce  5. 6. 2014 v 15,00 hod., na kterou rodiče srdečně zveme. Zde se mimo jiné seznámí s p. učitelkou, dozví se důležité informace o organizaci šk. roku, rozšířené výuce tělesné výchovy, zavedení výuky s tablety I Pad, učebnicích, školní družině, školním stravování apod.

Škola žákům mimo učebnice zakoupí také jako bonus školní potřeby v hodnotě cca 200,- Kč (viz. seznam, který rodiče dostali při zápisu).  

Veškeré další informace na tel.  595 700 048, 595 700 057                     vedení školy

         

 

Pečení pro Unicef

Vážení rodiče, 

se začátkem roku 2014 bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste před Vánocemi  své děti podpořili již ve II. ročníku krásné akce na podporu dětí z celého světa „Pečení pro Unicef“.

Díky této akci se nám podařilo získat 2060,-Kč, které poputují na konto organizace Unicef a bude za ně  koupený jeden z dárků pro život. (více na www.unicef.cz)

Perníčky a různé cukroví k prodeji přinesly všechny tyto děti:

Natálka Schikorová, Matěj Hlavička, Nikola Radová, Barbora Kožešníková, Karolína Válková, Chiara, Casey, Rosálka Pleskačovy, Matěj Mlčák, Filip Štěpánek, Adam Dehner, Nelly Herdegenová, Adam Seles, Terezka Dobešová, Lukáš Sinkovicz, Sabina Knapíková, Adam Stehlík, Ricardo Lamadrid, Marek Fiedler, Alex Křístek, Tomáš Luknár, Václav Hranický, Tadeáš Vaško, Lucie Šagátová, Markéta Jurásková, Jakub Kubečka, Zuzka Stohrová, Lucka Petrušková, Tomáš a Jana Kalupovi, Bára Stejskalová, Nikola Bouchalová, Dominik Střílka, Simona Tvardková, Martin Bárta, Tomáš Bárta, Lucka Černocká, Patrik a Kuba Werberovi, Daniel Peška, Maruška Oswaldová, Natálka Grušková, Verunka Vlková, Lukáš Venglár a také paní učitelky Plačková , Misiarzová a Langrová.

Ještě jednou všem děkujeme!

 

 

 

Aktualizováno 26. 06. 2014, 01:27 uživatelem Michal Šimon

Fotogalerie

Obrázek